Декларация за поверителност

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:


d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. счита за съществено да гарантира и защитава поверителността на личните данни на своите клиенти и на всеки потребител на този уеб сайт.

d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. с ЕИК: B-12851937, вписана в Търговския Регистър на Кастейон, Том 1547, Лист 151, Страница CS-32457, със седалище Ул. Мояно 8, Кастейон 12002, Испания, e е управляващата фирма на www.dorholding.es. За каквито и да е въпроси, свързани с това, можете да се свържете с фирмата директно на този адрес, чрез самата уеб страница или чрез имейл на info@dorholding.es.

Предоставените данни ще бъдат включени във файл, за който е отговорен d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L., с цел да се задоволи искането на информация, да се поддържа връзка с вас и да ви изпращаме, включително по електронен път, търговска информация за нашите продукти и услуги, имайки предвид комуникацията относно горепосочените на фирми и професионалисти, участващи в услугата.

Можете да упражните правото на достъп, поправка и анулиране, изпращайки имейл до info@dorholding.es, посочвайки конкретната причина. Уведомяваме ви, че вие, Потребителят, декларирате, че сте пълнолетен и в противен случай трябва да се въздържите от даване на информация, също така сте отговорен за верността на предоставените данни.