ТЕРЕН - ГРАД ВАРНА

България

ГРАД ВАРНА

Варна е най-големият град по българското Черноморие и третият по големина град в България, с 334 466 жители, след София и Пловдив. Град Варна се намира на около 470 км източно от столицата София. Варна е административен център на едноименните община и област. Известен е като "Морската столица" и е туристическа и бизнес дестинация, също така на територията му е разположено Адмиралтейството на Българската армия.

Секторите, с най-голямо развитие през последните години и които привличат повече чуждестранни компании, са тези на индустриалните подизпълнители, както на потребителски стоки (текстил, обувки), така и на промишлени стоки (електронни компоненти, машинни детайли) и на услуги (включващи банкови и финансови услуги, търговия на дребно и "управление на туризма").

Според изданието "Doing Business 2016: Измерване на качеството и ефективността" от Световната банка, България се появява в световната класация на 14-то място от гледна точка на защита на инвеститорите. (Източник: Doing Business 2016. Световна банка).

Преките чуждестранни инвестиции се ръководят главно от възможностите и потенциала на този пазар, като неговите основни държави-инвеститори са Австрия, Холандия, Германия, Великобритания и Италия. (Източник: БНБ)

Поле Местоположение

Парцелът се намира в квартал “Победа”, жилищен район от средна класа, който е разположен на около 2 км от центъра на града. Този район е в близост до "Северна промишлена зона", зона с офиси и бизнес центрове, представляваща икономическия профил на региона, включващ фирми за машиностроене, корабостроене и от химическата промишленост.

В близост до терена се намират професионални училища и футболният стадион Локомотив, както и два от най-модерните и важни търговски центъра на града "Мол Варна" и "Гранд Мол “, също така се намират и жилищни комплекси от средна класа с промоции от ново строителство.

Парцелът е добре свързан с една от основните пътни артерии на града, булевард Владислав Варненчик, който води директно до международното летище Варна, което е на второ място по размер и третото по натовареност в страната.

Проекта

Компанията предлага план за развитие на жилищен проект. Имотът, с обща площ от 22 580 кв. м, попада в зона „Смф“ (смесена многофункционална устройствена зона) според ОУП (общ устройствен план) на град Варна. Така че в проекта може да бъде включено изграждането на офиси или търговски обекти.

Параметрите на застрояване за тази зона според ОУП са:

- Плътност на застрояване = 60 %
- Максимална интензивност на застрояване . Кинт (коефициент за интензивност) = 5,00

Максималната площ на сградите, които могат да бъдат построени в имота, независимо от функционалното им предназначение e 112 900 кв. м

Инвестиционно предложение

Компанията предлага възможност за придобиване на този терен, разположен в гр.Варна, който се отличава по кв.м обща и възможна застроена площ. Не съществува друг терен с подобни характеристики, който да е свободен за продажба в града.

Теренът е добре разположен и свързан с основните пътни артерии на града, класифициран от ОУП (общ устройствен план) на град Варна за смесена употреба, така че може да се задели част за жилищни сгради, друга за офиси или търговски център, също така за предприятия за безвредни производства. Имотът представлява отлична възможност за бизнес в тази област на страната.

Да се инвестира в България е чудесна възможност, защото има данъчна система, която е най-благоприятната в цяла Европа и корпоративен данък от 10%, най-ниският в Европейския съюз. Тези предимства, съчетани с конкурентната цена на работната сила, правят тази държава една от най-благоприятните за инвестиции.

КРАТКА ИСТОРИЯ НА НА КОМПАНИЯТА

MARINA D'OR ЕООД е дъщерно дружество на испанската компания D'Or Holding Division International, S.L.. Дружеството е с търговски характер и е учредено съгласно законите на Република България през 2007 г., за развиване на дейностите нa строителство, промоция и продажба на жилища.

В момента компанията притежава три терена в България. Един от тях се намира в гр.Варна, курорт на българското Черноморие. Теренът се представя като възможност за инвестиция в настоящия документ.

  Офис в България

  • Бул. Витоша 68, ет. 1
  • Район “Триадица”, София
  • България